Over 10 000 kroner

Dette gjelder all netthandel. Ikke begrenset til detaljhandel, slik som omsetningstallene.