Justeres for alder

Folk i de yngre aldersgruppene har i gjennomsnitt høyere utdanning, og alder har en veldig klar sammenheng med netthandelsvaner. Det betyr at en sammenheng mellom netthandel og utdanningsnivå kunne ha eksistert på grunn av alderssammensetningen i utdanningsgruppene. En måte å justere for påvirkningen av alder, er å se på sammenhengen mellom utdanningsnivå og netthandelsvaner innad i aldersgruppene.