De siste tre månedene

3 måneder fra intervjutidspunktet, som er i andre kvartal.