Skårene

Andelen menn og kvinner er utgangspunkt for beregningen av (de fleste) skårene. For hver indikator beregnes en poengskår for hver kommune , hvert fylke og hele landet (les mer om beregningsmetoder i «Om statistikken»). Skåren skal si noe om forholdet mellom andelen menn og kvinner, og kan variere fra 0 til 1. 0 indikerer maksimal forskjell/ulikhet mellom kjønnene, og 1 indikerer full likestilling.