Land der flest sluttet 2014

I 2014 var det flest som sluttet fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Iran, Sudan, Irak og Myanmar.