Nasjonal målsetting

Resultatkravet er gitt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i det årlige tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet.