NMVOC

Forkortelse for flyktige organiske forbindelser unntatt metan. NMVOC kan reagere med nitrogenoksider og danne ozon, som nær bakken kan føre til skade på helse, vegetasjon og materialer.