LRTAP-konvensjonen

«Convention on Long-range Transboundary Air Pollution” ofte kalt “Langtransportkonvensjonen” på norsk, har som formål å begrense luftforurensningen i landene som har sluttet seg til avtalen (51 land, deriblant Norge). Forpliktelsene i Gøteborgprotokollen er knyttet til arbeidet under Langtransportkonvensjonen, slik at Norges utslipp derfor må beregnes med utgangspunkt i retningslinjene gitt av konvensjonen.