Tungmetaller

Metalliske grunnstoffer med en tetthet som er høyere enn 5 g/cm³. I denne statistikken inkluderes bly, kadmium, kvikksølv, krom, kobber og også arsen, selv om dette strengt tatt er et halvmetall.