HFK

Hydrofluorkarboner. En gruppe stoffer som består av hydrogen, karbon og fluor. Mange er svært sterke drivhusgasser.