Predikert/estimert månedlig leie

Månedlig leie beregnet ved hjelp av regresjonsanalyse. En statistisk metode som anvendes for å analysere hvordan en avhengig variabel er forklart av et sett av forklaringsvariabler. Den avhengige variabelen i denne sammenheng er de ikke rabatterte leier. De estimerte leier er eksklusive eventuelle utgifter til strøm/oppvarming, samt påslag for garasje, balkong/terrasse og møblement.