Barnehagers bruttoutgifter

Når foreldrebetaling og offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av brutto driftsutgifter, betyr det at barnehagene har større inntekter enn utgifter.