38 dB(A)

Tilsvarer omtrent lydnivÄ av en samtale.