Bosatte

Beregningene gir støynivå for den enkelte bolig i hele Norge og teller opp antall bosatte i disse boligene.