dB(A)

Det øret vårt oppfatter som lyd, er svært små trykkbølger i lufta omkring oss og lydtrykknivå angis i desibel (dB). 0 dB tilsvarer den svakeste lyden vi kan høre, på 120 dB kjenner vi smerte i øret. 

Når lyden angis i dB(A) (A-veid), betyr det at det er tatt hensyn til at menneskets øre er mer følsomt for lyd med høy frekvens (høy tone). Lyd med lav frekvens (lav tone) får redusert dB(A)-verdi.