Kronisk lidelse

SHARE-undersøkelsen som OECD bruker er mer restriktiv i sin bruk av kroniske sykdommer sammenlignet med EHIS2 sin spørring, og inkluderer kroniske sykdommer som er relaterte til levevanene nevnt i artikkelen. EHIS2 ekskluderer ingen kroniske sykdommer i det hele tatt, og resultatene for Norge kan derfor vise positiv skjevhet.

Definisjon: Med kronisk lidelse menes her lidelser og sykdommer som har vart mer enn 6 måneder, eller som forventes å vare så lenge. Mennesker som her har kronisk lidelse inkluderer dem som har minst én eller flere kroniske lidelser.