Sykedager

OECD rapporterer antall sykedager for kroniske sykdommer på følgende måte: median antall sykedager for; 0 kroniske sykdommer; 1 kronisk sykdom; og 2 eller flere kroniske sykdommer. For å oppnå bedre sammenligningsgrunnlag mellom Norge og Europa har gjennomsnittlig antall sykedager for dem med 1 kronisk sykdom og 2 eller flere kroniske sykdommer blitt kalkulert og presentert her. Som robustsjekk har denne framgangsmåten blitt testet mot den originale variabelen, hvorpå dette viste noen, men små endringer.