Fedme

Fedme = BMI >= 30

BMI som indikator er selv-rapportert og ikke et resultat av offisiell veiing og måling, men av respondentens målebånd, badevekt, og ærlighet.