Datagrunnlag

OECD har fokusert på mennesker i aldersgruppen 50-59 ved å bruke Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE), hvor Norge blant mange andre Europeiske land ikke har deltatt. Land som har deltatt er Estland, Spania, Slovenia, Østerrike, Italia, Tsjekkia, Luxembourg, Belgia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sveits, og Sverige. Ettersom Norge ikke er dekket i dette kapittelet av rapporten, har vi brukt European Health Interview Survey Wave 2 (EHIS2) for å se hvordan Norge sammenligner seg mot de 14 europeiske landene inkludert i HAAG. SHARE baserer seg på respondenter som er 50-104 år gammel, mens EHIS2 intervjuer dem fra 16 og oppover uten en øvre grense. Hvis ikke kommentert er faktorer av interesse like på tvers av undersøkelsene.