Medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Statistikken omfattar medlemmer i trus- og livssynssamfunn som tek imot statstilskot.