Selvdefinert økonomisk status

Økonomisk status er personens egen oppfatning av sin viktigste aktivitet på intervjutidspunktet, for eksempel yrkesaktivitet, studier eller liknende.