Prisindeks

Måler utviklingen i det generelle prisnivået over tid.