Fastpriskontrakter

Er et produkt der prisen er fast i minst én måned, hvor prisen ikke styres av svingningene i kraftmarkedet. Det fins ulik bindingstider: 1/2 år, 1 år, 2 år, 3 år og 5 år.