Standard variabel kontrakt

Følger prisutviklingen i kraftmarkedet med to ukers etterslep, siden prisendringer skal varsles minst 14 dager før.