Enova-avgiften

Nettselskapene er pålagt av Olje- og energidepartementet å kreve inn et beløp som går til Energifondet. Denne overføringen blir ofte kalt Enova-avgiften, men er ikke direkte en avgift. Energifondet har som formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.