Sosioøkonomisk status

En person er yrkestilknyttet dersom inntekt fra næringsvirksomhet og lønnsinntekt til sammen er større enn to ganger folketrygdens grunnbeløp. Yrkestilknyttede deles i selvstendige næringsdrivende (inkludert selvstendig næringsdrivende i primærnæringer) og ansatte lønnstakere. Dersom næringsinntekten er større enn lønnsinntekten, blir personen klassifisert som selvstendig næringsdrivende, i motsatt tilfelle som ansatt med lønn.