Pensjonsreformen

Pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 ga personer mellom 62 og 66 år mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden, og å kombinere full eller gradert pensjon med fulltids- eller deltidsjobb. Forutsetningen er at man har opptjent en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå i folketrygden det året man fyller 67 år.