Kjøp og drift av biler

Omfatter kjøp av nye og brukte biler, motorsykler, sykler, utstyr og deler til motorsykler og drivstoff, oljer med videre.