NGL

NGL en type flytende petroleum sammensatt av butan, etan, isobutan, propan og LPG, der LPG er en blanding av propan og butan.