Upersonlege skattytarar

Ordninga omfattar skattytarar som aksjeselskap og institusjonar som blir likna som eigne skattesubjekt i inntektsÄr t+1.