Driftsresultatet

Driftsresultatet er driftsinntektene minus driftskostnadene.