Lange fravær

Defineres som legemeldt sykefravær og permisjoner, f.eks. foreldrepermisjoner. Kilde er A-ordningen og telletidspunktet er tredje uke i november.