Sysselsatt

Defineres som antall personer som er ansatt i helseforetak (HF), regionale helseforetak (RHF) og private foretak. Kilde er A-ordningen og telletidspunktet er tredje uke i november.