Innvandrere

Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre.