Laveste inntektskvartil

Den fjerdedelen av husholdninger som har lavest inntekt, justert for stordriftsfordeler. Se Om statistikken for nærmere forklaring. Gruppen overlapper med årlig lavinntekt, men omfatter noe flere fordi inntektsgrensen er høyere.