Annen bygningstype

Dette dekker en hel rekke bygningstyper som ikke passer inn under andre kategorier, hvor av den vanligste er «Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig», «Studenthjem, studentboliger», «Bo- og servicesenter» samt «Butikkbygning».