Leier

Som leietakere regnes alle husholdninger som ikke er selveiere eller som eier gjennom borettslags- eller andelseie.