Arbeidsulykke

Ulykke som forekommer i arbeidstiden, eller på reise i forbindelse med jobb.