Gjennomsnittshastigheten

Beregningene av gjennomsnittet er basert på forutsetningen om at alle abonnementene i hver hastighetsgruppe fordeler seg slik at gjennomsnittet i hver gruppe ligger midt i hastighetsgruppen.