Medianhastigheten

Medianverdien er det tallet som deler en sortert mengde i to like store deler. Median må ikke blandes sammen med gjennomsnitt. Beregningene av medianen er basert på forutsetningen om at abonnementene i den hastighetsgruppen der medianverdien finnes er fordelt jevnt i hele denne gruppen.