Kvartiler

Fire like store grupper av kommuner sortert etter antall husholdninger, betegnet Q1 (for de 107 minste kommunene) til Q4. Største kommune i Q1 hadde 960 husholdninger (2182 innbyggere 1.1.2015). Tilsvarende kommuner i Q2 og Q3 hadde hhv. 2023 og 4469 husholdninger (4634 og 8977 innbyggere).