Stigningskoeffisienten

Stigningskoeffisienten (b i formelen y=a+b*x) forteller hvor bratt linjen stiger, eller hvor stor innvirkning forklaringsvariabelen x har på den avhengige variabelen y.