Korrelasjonskoeffisienten

Et mål på korrelasjonen eller samvariasjonen mellom to variable. Varierer mellom -1 og +1 der ytterverdiene innebærer fullstendig lineær sammenheng og 0 ingen sammenheng.