R2 for regresjonen

R2 er et mål for hvor god tilpasningen er mellom dataene og den rette linjen. 0 betyr at det er ingen sammenheng mellom dataene og linjen. 1 betyr at alle dataene ligger på linjen.