Lineær regresjon

En statistisk analysemetode som innebærer at sammenhengen mellom to variable beskrives ved en rett linje på formen y = a + b*x. Her er y=antall bredbånd og x=antall husholdninger.