Tollvern

Toll som er lagt på importerte varer for å verne innenlandske produkter mot konkurranse fra andre produsentland.