Depresiering

Verdien på et lands valuta blir presset ned av markedet. Når norske kroner depresierer mot euroen må vi nå betale flere kroner per euro enn vi måte før depresieringen fant sted.