Inflasjon

Inflasjon er vedvarende prisstigning eller fall i pengenes kjøpekraft. Inflasjon kan skyldes økende etterspørsel etter varer og tjenester eller være forårsaket av høyere lønninger. Prisstigninger på importerte råvarer og forbruksvarer kan også skape inflasjon. Inflasjon er motstykket til deflasjon.