Tolvmånedersendring

Den prosentvise endringen mellom en måned i år sammenlignet med samme måned året før.