I-44

Valutakursindeksen I-44, utarbeidet av Norges bank, er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere (44 land inngår i beregningene). Stigende indeksverdi betyr en svekkelse av den norske krona i forhold til de andre valutaene som inngår i I-44.